FLO

Flo és un contenidor per a la roba bruta. Quan és buit es manté obert, ia mesura que es va omplint progressivament es va tancant a causa del pes. El contenidor està pensat per a dues o tres persones, amb una capacitat d’uns 5kg de roba, el pes més habitual per al volum de roba d’una màquina convencional. El seu funcionament és un indicador visual de quan cal posar una rentadora.
El funcionament del contenidor està basat en dues parts estructurals que tanquen l’interior, i dues altres parts de fusta flexible que permeten l’obertura i la tanca del contenidor, causada per una tela en suspensió.

1er PREMI CATEGORIA “B” EN EL “CONCURS DEL MOBLE DE FUSTA DE MANACOR 2008”

TORNAR A TOTS ELS PROJECTES